Gratis servicetjek

Der kan ske et stort varmetab eller et stort vandspild, hvis dele af vandinstallationerne er defekte eller forkert installeret.

Ved et servicetjek gennemgår vi alle husstandens installationer for at finde eventuelle fejl. Det gælder alt fra rør og vekslere/varmtvandsbeholdere til gulvvarme, armaturer og toiletter. Vi går installationerne igennem og rådgiver dig, hvis der er noget, der trænger til at blive udskiftet, eller hvis du f.eks. kan opnå besparelser ved at skifte til mere miljøvenlige og opdaterede løsninger.

Skal vi lave din næste vvs opgave?